Cihat ARSLAN Mühendislik; Bursa'da yeraltı su etüdü ve su sondaj faaliyetleri alanında hizmet vermektedir.

Firma Sahibi Cihat ARSLAN, Jeoloji Mühendisi olup, sondaj ve su etüdü faaliyetlerini teknik ve teknolojik olarak gerçekleştirmektedir.

Hizmet Halkamızın İçinde; Yeraltı su araştırması, sulama suyu sondajı ve içme suyu sondajı hizmetleri yer almaktadır.